Látogatási szabályzat

2021. március 06.
Érvényes 2020. szeptember 1-től

A Tisza-tavi Ökocentrum fő célja, hogy bemutassa a Tisza-tó és környezete állat- és növényvilágának értékeit a nagyközönség részére. Az ismeretterjesztés, oktatás és nevelés mellett a Tisza-tavi Ökocentrum szórakoztató programot, tartalmas időtöltési lehetőséget biztosít a helyben és a térségben élők, valamint az idelátogató turistavendégek számára. A Tisza-tavi Ökocentrum a környezet- és természetvédelem ügyét szolgálja, hozzá kíván járulni az állatvilág és a természeti környezet megbecsüléséhez, a környezetért felelős gondolkodás kialakításához, terjesztéséhez.

 

1. A Tisza-tavi Ökocentrum nyilvános, a nagyközönség számára belépőjegy ellenében látogatható intézmény. A különböző típusú belépőjegyek árát, az ezekkel igénybe vehető szolgáltatások körét, a nyitvatartási időt a jegypénztáraknál és a központi információs pultban elhelyezett tájékoztatók, valamint a hivatalos tájékoztató fórumnak minősülő www.tiszataviokocentrum.hu honlap tartalmazzák.
2. Az Ökocentrum főbejáratánál fizető parkoló működik személygépjárművek és motorok részére. A parkolóba autóbusszal, más nehézgépjárművel behajtani és ott parkolni abban az esetben is tilos, ha egyébként erre szabad hely(ek) állnak rendelkezésre. A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek. Amennyiben a parkoló megtelt, az Ökocentrum további parkolóhelyek biztosítására nem köteles illetve nem kötelezhető.
3. A Tisza-tavi Ökocentrumba történő belépés és tartózkodás a következő rendkívüli szabályok betartásával lehetséges:
a. szeptember 1. és október 22. között a nyitvatartás hétköznapokon 9:00 órától 17:00 óráig tart (pénztárak 16:00 órakor zárnak), hétvégéken 9:00 órától 18:00 óráig tart (pénztárak 17 órakor zárnak)
b. belépőjegy vásárlására és belépésre a főbejáratnál található 1.sz. pénztár/kapu , a 3.sz. Tisza-tó gát felőli pénztár/kapu vehető igénybe, valamint időszakosan (hétvégén) a Rendezvénytérnél található 2. sz. pénztár
c. Kérjük belépőjegy vásárlásakor szíveskedjenek a kártyás fizetést előnyben részesíteni
d. A Tisza-tavi Ökocentrumba megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít
f. A Kishajós csomag (és Mindent bele) belépőjegyhez színes karszalagot adunk, mellyel a kirándulás után az Ökocentrum területére történő visszatérés új belépőjegy vásárlása nélkül lehetséges
g. a belépéskor – az Ökocentrum által biztosított fertőtlenítőszerrel – kézfertőtlenítésre van lehetőség
h. a főépület területén maszk viselése kötelező
i. jegyvásárláskor a pénztárnál, valamint a létesítményben tartózkodás során kötelező a 1,5 m távolságtartás. Ennek érdekében a létesítmény területén egyidejűleg tartózkodó vendégek számát az Ökocentrum – a jegyértékesítés szüneteltetésével - korlátozhatja.
4. Záróra után a létesítmény területén látogató nem tartózkodhat. A záróra után a területet el nem hagyó látogató testi épségéért a Tisza-tavi Ökocentrum nem vállal felelősséget

5. Kiskorú gyermekek az Ökocentrum területén szülői kísérettel illetve nagykorú kísérő felügyelete mellett tartózkodhatnak, a játszótereket, az Elvarázsolt Vízi világ játszószobát, a Tutajos tavat csak szülői felügyelettel használhatják. A Kilátótoronyban való tartózkodás és viselkedés különös szabályait az ott elhelyezett ismertető, tájékoztató tartalmazza, a kilátótoronyban tartózkodni csak ezen szabályok betartásával lehet.
6. Látogatása során fokozottan figyeljen kisgyermekére, akinek minden esetben fogja a kezét, ha villanypásztorral, jelzőkötéllel, szalaggal, kordonnal vagy vízfelülettel határolt terület mellett halad el. A szabadidőpark területén található és azt határoló csatornákba, vizesárkokba, dísztavakba lépni, azokban fürödni veszélyes és tilos.
7. Az Ökocentrum területén közlekedni – az itt dolgozó munkatársak kivételével – csak gyalogosan lehet.
8. A látogatók kötelesek a létesítmény területeit, helyiségeit, eszközeit, berendezési tárgyait, felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően használni, azokat megóvni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Tisza-tavi Ökocentrum nem vállal felelősséget.
9. A létesítmény területén bekövetkezett baleset, rendkívüli esemény, rongálás esetén a látogatóknak kötelességük a Tisza-tavi Ökocentrum képviselőjét haladéktalanul értesíteni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.
10. Rendkívüli esemény, vészhelyzet esetén a látogatóknak követniük kell az intézkedő munkatársak utasításait.
11. A látogatók az Ökocentrum területén kötelesek az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat és normákat betartani, az elhelyezett figyelmeztető, illetve tiltó táblák utasításait betartani
12. Tilos:
 a látogatók elől elzárt, „üzemi terület" feliratú területekre, helyiségekbe belépni
 a kilátóteraszok, kilátótorony korlátján kihajolni, onnan bármit ledobni
 az állatok nyugalmát ijesztgetéssel, hangoskodással, rendbontással vagy más módon megzavarni
 az állatok ketreceibe, akváriumokba, terráriumokba benyúlni, oda bárminemű anyagot, élelmet – az Ökocentrum által meghatározott és engedélyezett zoocsemege kivételével - bedobálni.
 az Ökocentrum területére kutyát, macskát, egyéb hobbiállatot illetve olyan tárgyat bevinni, mely a látogatóközönség vagy az állatok számára veszélyt jelenthet
 az akváriumtérbe üvegből készült tárgyat bevinni, ott vakuval fényképezni
 az Ökocentrum területén a dohányzás csak a kijelölt helyeken engedélyezett, nyílt láng használata – így a tűzrakás - szigorúan tilos.
13. Az Ökocentrum területe magánterület, ezért bűncselekmény, szabálysértés, rongálás elkövetésén tetten ért személlyel szemben az Ökocentrum bármely dolgozója jogosult – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - fellépni illetve hatósági intézkedést kezdeményezni.
14. A létesítmény területén kamerás megfigyelő rendszer működik, az erről szóló figyelemfelhívást a vendégek részére az Ökocentrum a belépést megelőzően közli.
15. Az Ökocentrum látogatásából kizárható az a személy, aki alkoholos vagy egyéb befolyásoltság alatt áll, viselkedésével másokat zavar vagy megbotránkozást kelt, valamint ha a „látogatási szabályzat" bármely pontját megszegi, illetve figyelmeztetés ellenére sem hajlandó az abban foglaltakat maradéktalanul betartani.
16. A látogató az általa okozott kárért teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik. Amennyiben a látogatót a látogatási szabályzatban foglaltak megszegése miatt kár éri, a Tisza-tavi Ökocentrum a látogató követelési igényét elhárítja.

 

Poroszló, 2020. szeptember 1.

 

Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft