Látogatási szabályzat

2020. április 06.
A Tisza-tavi Okocentrum fő célja, hogy bemutassa a Tisza-tó és környezete állat- és növényvilágának értékeit a nagyközönség részére. Az ismeretterjesztés, oktatás és nevelés mellett a Tisza-tavi Okocentrum szórakoztató programot, tartalmas időtöltési lehetőséget biztosít a helyben és a térségben élők, valamint az idelátogató turistavendégek számára. A bemutatás középpontjában az a gondolat áll, hogy a jövő járható útja és lehetősége a fenntarthatóság, melyhez az ember és a természet harmonikus együttműködése nélkülözhetetlenül szükséges. A Tisza­tavi Okocentrum a környezet- és természetvédelem ügyét szolgálja, hozzá kíván járulni a természeti környezet megbecsüléséhez, a környezetért felelős gondolkodás kialakításához, terjesztéséhez.
 1. A Tisza-tavi Ökocentrum nyilvános, a nagyközönség számára belépőjegy ellenében látogatható intézmény. A különböző típusú belépőjegyek árát, az ezekkel igénybe vehető szolgáltatások körét, a nyitvatartási időt a jegypénztáraknál és a központi információs pultban elhelyezett tájékoztatók, valamint a hivatalos tájékoztató fórumnak minősülő www.tiszataviokocentrum.hu honlap tartalmazzák.

 2. A Tisza-tavi Ökocentrumba megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít. A kishajós kirándulást tartalmazó belépőjegy-típusokhoz karszalag kapcsolódik a kikötő megközelítése és az onnan történő visszatérés érdekében. Az Ökocentrum kijelölt képviselője vagy megbízottja a belépőjegy meglétét a látogatás időtartama alatt bármikor jogosult ellenőrizni.

 3. Az Ökocentrum főbejáratánál a látogatók fogadása, kényelme érdekében ingyenes - nem őrzött - parkoló működik személygépjárművek részére. A parkolóba autóbusszal, más nehézgépjárművel behajtani és ott parkolni abban az esetben is tilos, ha egyébként erre szabad hely(ek) állnak rendelkezésre. A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek. Amennyiben a parkoló megtelt, az Ökocentrum további parkolóhelyek biztosítására nem köteles illetve nem kötelezhető.

 4. Az Ökocentrum látogatása egyéni és csoportos vendégek számára a meghirdetett nyitvatartási időben lehetséges. Záróra után a létesítmény területén látogató nem tartózkodhat. A záróra után a létesítmény területét el nem hagyó látogató testi épségéért a Tisza-tavi Ökocentrum nem vállal felelősséget

 5. Kiskorú gyermekek az Ökocentrum területén szülői kísérettel illetve nagykorú kísérő felügyelete mellett tartózkodhatnak, a játszótereket, Tutajos tavat csak szülői felügyelettel használhatják. Az Elvarázsolt Vízi Világ játszószoba használata 2-12 éves korú gyermekek részére ajánlott. A Kilátótoronyban való tartózkodás és viselkedés különös szabályait az ott elhelyezett ismertető, tájékoztató tartalmazza, a kilátótoronyban tartózkodni csak ezen szabályok betartásával lehet.

 6. Látogatása során fokozottan figyeljen kisgyermekére, akinek minden esetben fogja a kezét, ha villanypásztorral, jelzőkötéllel, szalaggal, kordonnal vagy vízfelülettel határolt terület mellett halad el. A szabadidőpark területén található és azt határoló csatornákba, vizesárkokba, dísztavakba lépni, azokban fürödni, valamint befagyott állapotban a jégre lépni veszélyes és tilos.

 7. Az Ökocentrum területén közlekedni - az itt dolgozó munkatársak kivételével - csak gyalogosan lehet.
 8. A látogatók kötelesek a létesítmény területeit, helyiségeit, eszközeit, berendezési tárgyait, felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően használni, azokat megóvni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Tisza-tavi Ökocentrum nem vállal felelősséget.

 9. A létesítmény területén bekövetkezett baleset, rendkívüli esemény, rongálás esetén a látogatóknak kötelességük a Tisza-tavi Okocentrum képviselőjét haladéktalanul értesíteni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

 10. Rendkívüli esemény, vészhelyzet esetén a látogatóknak követniük kell az intézkedő munkatársak utasításait.

 11. A látogatók az Ökocentrum területén kötelesek az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat és normákat betartani, az elhelyezett figyelmeztető, illetve tiltó táblák utasításait betartani

 12. TILOS:

  × a látogatók elől elzárt, ,,üzemi terület" feliratú területekre, helyiségekbe belépni
  × a kilátóteraszok, kilátótorony korlátján kihajolni, onnan bármit ledobni
  × az állatok nyugalmát ijesztgetéssel, hangoskodással, rendbontással vagy más módon megzavarni
  × az állatok ketreceibe, akváriumokba, terráriumokba benyúlni, oda bárminemű anyagot, élelmet - az Ökocentrum által meghatározott és engedélyezett zoocsemege kivételével - bedobálni.
  × az Ökocentrum területére kutyát, macskát, egyéb hobbiállatot illetve olyan tárgyat bevinni, mely a látogatóközönség vagy az állatok számára veszélyt jelenthet
  × az akváriumtérbe üvegből készült tárgyat bevinni, ott vakuval fényképezni
  × az Ökocentrum területén a dohányzás csak a kijelölt helyeken engedélyezett, nyílt láng használata - így a tűzrakás - szigorúan tilos.

 13. Az Ökocentrum területe magánterület, ezért bűncselekmény, szabálysértés, rongálás elkövetésén tetten ért személlyel szemben az Ökocentrum bármely dolgozója jogosult - a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően - fellépni illetve hatósági intézkedést kezdeményezni.

 14. A létesítmény területén kamerás megfigyelő rendszer működik, az erről szóló figyelemfelhívást a vendégek részére az Ökocentrum még a belépést megelőzően közli.

 15. Az Ökocentrum látogatásából kizárható az a személy, aki alkoholos vagy egyéb befolyásoltság alatt áll, viselkedésével másokat zavar vagy megbotránkozást kelt, valamint ha a „látogatási szabályzat" bármely pontját megszegi, illetve figyelmeztetés ellenére sem hajlandó az abban foglaltakat maradéktalanul betartani.

 16. A látogató az általa okozott kárért teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik. Amennyiben a látogatót a látogatási szabályzatban foglaltak megszegése miatt kár éri, a Tisza-tavi Ökocentrum a látogató követelési igényét elhárítja.