Dojazd

25 February 2020
Dojazd

 

Do Ekocentrum Jeziora na Cisie w sezonie letnim – od początku kwietnia do końca października – wejść można trzema wejściami, przy każdym jest kasa:

Wejście i kasa nr 1.: wejście główne w Poroszló na ul. Kossuth'a 41.

Przy wejściu jest bezpłatny parking dla 70 samochodów osobowych, dla motorów oraz dla pojazdów osób niepełnosprawnych. 

Na ten parking zabronione jest wjeżdżanie autobusami lub innymi pojazdami ciężkimi.

 

Wejście i kasa nr 2.: znajduje się przy wolnej plaży i „placu imprezowym" w Poroszló. W poblżu jest obsługiwany przez niezwiązaną z Ekocentrum firmę parking dla wieluset aut i dla autobusów.

Cena: 800 HUF/auto/dobę i 2.000 HUF/autobus/dobę. Parking działa tylko w sezonie letnim, poza sezonem jest zamknięty. W okresie poza sezonem autobusy mogą parkować na parkingach w centrum Poroszló.

 

Wejście i kasa nr 3.: służy w pierwszym rzędzie gościom przybywającym pieszo lub na rowerach od strony rzeki Cisy. To wejście/wyjście bezpośrednio łączy Ekocentrum z przystanią.

W sezonie zimowym (od początku listopada do połowy kwietnia) otwarte jest tylko wejście i kasa nr 1!