Látogatási szabályzat

2024. május 27.
Érvényes

LÁTOGATÁSI SZABÁLYZAT

Érvényes 2022. 03. 29-től

A Tisza-tavi Ökocentrum fő célja, hogy bemutassa a Tisza-tó és környezete állat- és növényvilágának értékeit a nagyközönség részére. Az ismeretterjesztés, oktatás és nevelés mellett a Tisza-tavi Ökocentrum szórakoztató programot, tartalmas időtöltési lehetőséget biztosít a helyben és a térségben élők, valamint az idelátogató turistavendégek számára. A Tisza-tavi Ökocentrum a környezet- és természetvédelem ügyét szolgálja, hozzá kíván járulni az állatvilág és a természeti környezet megbecsüléséhez, a környezetért felelős gondolkodás kialakításához, terjesztéséhez.
1. A Tisza-tavi Ökocentrum nyilvános, a nagyközönség számára belépőjegy ellenében látogatható intézmény. A különböző típusú belépőjegyek árát, az ezekkel igénybe vehető szolgáltatások körét, a nyitvatartási időt a jegypénztáraknál és a központi információs pultban elhelyezett tájékoztatók, valamint a hivatalos tájékoztató fórumnak minősülő tiszataviokocentrum.hu honlap tartalmazzák.
a. Április 1.- június 30-ig a nyitva tartás 9:00- 18:00 óráig tart (pénztárak 17:00 órakor zárnak) ; Július 1. és augusztus 31. között a nyitvatartás 9:00 órától 19:00 óráig tart (pénztárak 18:00 órakor zárnak)
b. A Tisza-tavi Ökocentrumba megváltott belépőjegy egyszeri belépésre jogosít
c. A Kishajós csomag (és Mindent bele) belépőjegyhez színes karszalagot adunk, mellyel a hajókirándulás után az Ökocentrum területére történő visszatérés új belépőjegy vásárlása nélkül lehetséges
d. belépéskor – az Ökocentrum által biztosított fertőtlenítőszerrel – kézfertőtlenítésre van lehetőség
2. Az Ökocentrum főbejáratánál a település önkormányzata által üzemeltetett fizető parkoló működik személygépjárművek és motorok részére. A parkolóba autóbusszal, más nehézgépjárművel behajtani és ott parkolni abban az esetben is tilos, ha egyébként erre szabad hely(ek) állnak rendelkezésre. A parkolóban a KRESZ szabályai érvényesek. Amennyiben a parkoló megtelt, az Ökocentrum további parkolóhelyek biztosítására nem köteles, illetve nem kötelezhető.
3. Záróra után a létesítmény területén látogató nem tartózkodhat. A záróra után a területet el nem hagyó látogató testi épségéért a Tisza-tavi Ökocentrum nem vállal felelősséget
4. Kiskorú gyermekek az Ökocentrum területén szülői kísérettel illetve nagykorú kísérő felügyelete mellett tartózkodhatnak, a játszótereket, az Elvarázsolt Vízi világ játszószobát, a Tutajos tavat csak szülői felügyelettel használhatják. A Kilátótoronyban való tartózkodás és viselkedés különös szabályait az ott elhelyezett ismertető, tájékoztató tartalmazza, a kilátótoronyban tartózkodni csak ezen szabályok betartásával lehet.
5. Látogatása során fokozottan figyeljen kisgyermekére, akinek minden esetben fogja a kezét, ha villanypásztorral, jelzőkötéllel, szalaggal, kordonnal vagy vízfelülettel határolt terület mellett halad el. A szabadidőpark területén található és azt határoló csatornákba, vizesárkokba, dísztavakba lépni, azokban fürödni veszélyes és tilos.
6. Az Ökocentrum területén közlekedni – az itt dolgozó munkatársak kivételével – csak gyalogosan lehet.
7. A látogatók kötelesek a létesítmény területeit, helyiségeit, eszközeit, berendezési tárgyait, felszereléseit rendeltetésüknek megfelelően használni, azokat megóvni. A nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért a Tisza-tavi Ökocentrum nem vállal felelősséget.
8. A létesítmény területén bekövetkezett baleset, rendkívüli esemény, rongálás esetén a látogatóknak kötelességük a Tisza-tavi Ökocentrum képviselőjét haladéktalanul értesíteni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.
9. Rendkívüli esemény, vészhelyzet esetén a látogatóknak követniük kell az intézkedő munkatársak utasításait.
10. A látogatók az Ökocentrum területén kötelesek az általánosan elfogadott viselkedési szabályokat és normákat betartani, az elhelyezett figyelmeztető, illetve tiltó táblák utasításait betartani
11. Tilos:
- a látogatók elől elzárt, „üzemi terület" feliratú területekre, helyiségekbe belépni
- a kilátóteraszok, kilátótorony korlátján kihajolni, onnan bármit ledobni
- az állatok nyugalmát ijesztgetéssel, hangoskodással, rendbontással vagy más módon megzavarni
- az állatok ketreceibe, akváriumokba, terráriumokba benyúlni, oda bárminemű anyagot, élelmet – az Ökocentrum által meghatározott és engedélyezett zoocsemege kivételével - bedobálni.
- az Ökocentrum területére kutyát, macskát, egyéb hobbiállatot behozni– kivéve a megfelelően kiképzett, tanúsítvánnyal és oltási könyvvel rendelkező segítő kutyák
- az akváriumtérbe üvegből készült tárgyat bevinni, ott vakuval fényképezni
- az Ökocentrum területén a dohányzás csak a kijelölt helyeken engedélyezett, nyílt láng használata – így a tűzrakás - szigorúan tilos.
12. Az Ökocentrum területe magánterület, ezért bűncselekmény, szabálysértés, rongálás elkövetésén tetten ért személlyel szemben az Ökocentrum bármely dolgozója jogosult – a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően – fellépni, illetve hatósági intézkedést kezdeményezni.
13. A létesítmény területén kamerás megfigyelő rendszer működik, az erről szóló figyelemfelhívást a vendégek részére az Ökocentrum a belépést megelőzően közli.
14. Az Ökocentrum látogatásából kizárható az a személy, aki alkoholos vagy egyéb befolyásoltság alatt áll, viselkedésével másokat zavar vagy megbotránkozást kelt, valamint, ha a „látogatási szabályzat" bármely pontját megszegi, illetve figyelmeztetés ellenére sem hajlandó az abban foglaltakat maradéktalanul betartani.
15. A látogató az általa okozott kárért teljes kártérítési kötelezettséggel tartozik. Amennyiben a látogatót a látogatási szabályzatban foglaltak megszegése miatt kár éri, a Tisza-tavi Ökocentrum a látogató követelési igényét elhárítja.
A Látogatási Szabályzat visszavonásig illetve módosításig érvényes.
Poroszló, 2022. 03. 29.
Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft.

A Tisza-tavi Ökocentrum Adatvédelmi Tájékoztatója a központi Információs pultban érhető el!