GPS-es csónaktúrák

2024. június 18.
Csónaktúrák vezető nélkül a Tisza-tavon (április elejétől október végéig)

Fedezze fel a Tisza-tó rejtelmeit GPS-es csónaktúráink valamelyikével! 12 féle útvonal, az egy órás, 2,7 km-es rövid túrától kezdve a több órás 24,6 km hosszú körútig!

A GPS navigációval támogatott Tisza-tavi csónaktúrák külön, önállóan is igénybe vehetők, a túrákon való részvétel nincs Ökocentrum belépőjegy vásárlásához kötve.

 

Kisfilmért katt a képre

 

 

FIGYELEM, KIEMELTEN FONTOS INFORMÁCIÓ

A GPS-es csónaktúrával kapcsolatos helyszíni ügyintézés (bérleti és letéti díj befizetése, átadás-átvételi elismervény aláírása stb.) kizárólag a 3.sz. Tisza-tó gát felőli kapunál lévő pénztárban lehetséges! Az Ökocentrum főbejáratánál lévő 1. sz. pénztárban és a rendezvénytér felőli 2. sz. pénztárban a GPS-es csónatúra ügyintézése NEM LEHETSÉGES!

 

A 3.sz., Tisza-tó gát felőli pénztár kerékpárral vagy gyalogosan közelíthető meg. Ha Ön kizárólag a csónaktúra miatt érkezik és nem szeretne Ökocentrum belépőjegyet váltani, akkor a poroszlói szabadstrandnál található parkolót vegye igénybe, onnan a kikötőt gyalogosan rövid sétával, a gáton tudja megközelíteni (300 méter)

Íme egy vázlatos térkép, hogyan közelíthető meg legkényelmesebben az Ökocentrum kikötője, a csónaktúra indulási és érkezési helye.

Kérjük ezesetben vegye figyelembe, hogy a csónaktúra ára az Ökocentrum területére történő belépést nem tartalmazza, így a "folyó ügyek" intézéséhez a kikötőben található mobilwc-ket tudja igénybe venni

 

 

 

A GPS-es csónaktúrákat előre le lehet foglalni, ehhez a pontos időpont, létszám és az igényelt csónak szám megjelölésével a [email protected] email címre lehet  - 48 órával a foglalni kívánt időpont előtt - bejelentkezni illetve itt lehet érdeklődni a szabad időpontokról és kapacitásokról, valamint a túrák feltételeiről és szabályairól is. A csónaktúra program foglalása az Ökocentrum visszaigazolásával válik érvényessé.

 

A Tisza-tó természeti értékeinek bemutatását célzó program részvételi díja 2023. április 1-től 6.990 Ft/csónak/óra (letéti díj 10.000 Ft/csónak, a letéti díj kizárólag készpénzben fizethető) 

A letéti díj a program befejezését követően visszajár, amennyiben rongálás, károkozás nem történt illetve a csónak összes tartozéka és felszerelése hiánytalanul megvan. 

  

- másodfokú viharjelzés esetén a csónaktúrák indulását az Ökocentrum szüneteltetheti. Elsőfokú viharjelzés idején csak az 1 órás túraútvonalak vehetőek igénybe

- A GPS-es csónaktúrázást szíveskedjenek (a tervezett túra időtartamától függően) úgy megtervezni, hogy a kikötőbe pénztárzárás előtt legalább fél órával visszaérkezzenek, hogy a letéti díj elszámolása és visszafizetése lehetséges legyen  

 

Mivel a GPS-es csónaktúra igénybevétele erre vonatkozó Megállapodás megkötésével lehetséges, ehhez mindenképpen olvassa el az alábbi Általános Szerződési Feltételeket:

1. Szolgáltató (Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft) az Igénybevevő részére a Poroszló Község Önkormányzata tulajdonában álló és Szolgáltató által üzemeltetett eszközök használatával a Tisza tavon GPS-es csónaktúra szolgáltatás igénybevételének lehetőségét biztosítja. A csónaktúra szolgáltatást Szolgáltató az Igénybevevő részére erre vonatkozó megállapodás alapján biztosítja.
2. A Szolgáltatás igénybevétele – a Tisza-tavi csónaktúra – során Igénybevevő magatartásával, viselkedésével köteles a természeti értékeket, a tó növény és állatvilágát tiszteletben tartani, megóvni, valamint a tavon úgy közlekedni, hogy más vízi eszközök haladását, horgászok, fürdőzők tevékenységét ne veszélyeztesse és ne zavarja.
3. A Szolgáltatás díjfizetés ellenében vehető igénybe. Az Igénybevevő a szolgáltatás díját az igénybevételt megelőzően előre - a pénztárban vagy előre foglalás esetén banki átutalással - köteles megfizetni. A szolgáltatás díja 2023.  április 1-től megkezdett óránként 6.990 Ft/óra/csónak. Időszakos kedvezményes akciókról Szolgáltató hivatalos honlapján ad tájékoztatást.
4. A szolgáltatás igénybevételéhez szükséges továbbá, hogy az Igénybevevő részére átadásra kerülő eszközök, kellékek és felszerelések használatához kapcsolódó letéti díjat – 10.000 ft – Igénybevevő a Szolgáltató pénztárában letétbe helyezze. Igénybevevő a megállapodás aláírásakor átadás-átvételi elismervénnyel elismeri, hogy a Szolgáltatás igénybevételéhez szükséges, felsorolt eszközöket, kellékeket és felszereléseket hiánytalanul átvette. Az eszközök használatához kapcsolódó letéti díjat Szolgáltató Igénybevevő részére hiánytalanul visszafizeti, amennyiben a szolgáltatás igénybevételét követően a használatra átadott eszközöket, kellékeket és felszereléseket Igénybevevő hiánytalanul és sérülésmentesen visszaadta, Szolgáltató visszavette. Amennyiben Igénybevevő a szolgáltatás igénybevételét követően a részére átadott, általa átvett eszközöket hiányosan, sérülten, megrongálódott állapotban adja vissza, úgy a letéti díj részére nem kerül visszafizetésre illetve ebben az esetben Szolgáltató és Igénybevevő Kárfelvételi jegyzőkönyvet készítenek, melyben rögzítik a káreseménnyel, az okozott kárral összefüggő összes rendelkezésre álló tényt és adatot. Az általa okozott kárt Igénybevevő megtéríteni köteles.
5. A Megállapodás aláírása Szolgáltató részéről nyilatkozatnak minősül abban a vonatkozásban, hogy a csónaktúra szolgáltatás igénybevételéhez szükséges csónakot és a hozzá tartozó eszközöket biztonságos és rendeltetésszerű használatra alkalmas, üzemképes állapotban adja át. A Megállapodás aláírása Igénybevevő részéről egyben felelősségvállalási nyilatkozatnak minősül abban a vonatkozásban, hogy a csónaktúra szolgáltatást és az ehhez biztosított csónakot, eszközöket és felszereléseket Igénybevevő saját felelősségére veszi igénybe és használja.
6. A megállapodás aláírásával Igénybevevő nyilatkozik arról, hogy az ÁSZF-ben foglalt használati feltételeket és szabályokat elfogadja, tudomásul veszi, hogy ezek betartására a Szolgáltatás igénybevétele során köteles.
7. A csónaktúra közben kialakult rossz időjárási körülmények – különösen viharveszély esetén - Igénybevevő köteles Szolgáltató külön felszólítása nélkül a kiindulás helyére haladéktalanul visszatérni. Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevétele közben bekövetkezett időjárás változás nem szolgál alapul a szolgáltatás díjának visszatérítéséhez.
8. A Megállapodás megkötéséhez szükséges személyes adatok rögzítése Igénybevevő kifejezett hozzájárulásán alapul. Az adatkezelés időtartama kizárólag a szolgáltatás igénybevételének időtartamára vonatkozik, felhasználásának célja kizárólag a megállapodás érvényes létrejöttéhez szükséges. A szolgáltatás igénybevételét követően, az átvett eszközök hiánytalanul, sérülésmentesen történő visszaszolgáltatását követően felek között a megállapodás érvényét veszti, hatálya megszűnik. A megállapodásban rögzített adatok a megállapodással együtt a Szolgáltató által megsemmisítésre kerülnek. A megállapodás aláírásával Igénybevevő egyúttal nyilatkozik, hogy az Ökocentrum Adatvédelmi tájékoztatóját megismerte, az abban foglaltakat tudomásul veszi.
9. A csónaktúra szolgáltatáshoz és annak igénybevételéhez szükséges eszközök, kellékek, felszerelések használatának feltételei és egyéb szabályai
a) Igénybevevő a rendelkezésére bocsátott csónakkal csak a Tisza tó területén, a rendelkezésére bocsátott GPS készülék által kijelölt vízi útvonalon tartózkodhat és közlekedhet. A GPS készülék által kijelölt útvonalról letérni veszélyes és tilos. A csónaktúra során a hajózási, vízi közlekedési és vízi rendészeti szabályok betartása kötelező.
b) Szolgáltató a csónaktúra szolgáltatás igénybevételéhez szükséges eszközök használatáról, kezeléséről szóló tudnivalókról Igénybevevőt tájékoztatja.
c) A csónakban a maximális férőhelynél (6 fő) több személy nem tartózkodhat.
d) A csónak vezetésére a Megállapodásban megnevezett személy jogosult, aki a csónaktúra során a csónakért, a rendelkezésre bocsátott eszközökért, felszerelésekért, valamint a csónakban ülők személyi biztonságáért és testi épségéért felelőséggel tartozik.
e) Minden résztvevő számára a mentőmellény viselése a csónaktúra során kötelező.
f) A csónaktúra során a dohányzás és a nyílt láng használata tilos.
g) Igénybevevő tudomásul veszi, hogy a csónak és a csónaktúrához rendelkezésre bocsátott egyéb eszközök és felszerelések a természeti értékek bemutatását, megismerését, hobbi, pihenési és szabadidős program megvalósításának céljait szolgálják, az eszközöket más célra használni, így versenyezni vagy más vízi járművet vontatni – vészhelyzet vagy mentés kivételével – tilos.
h) Szolgáltató a szolgáltatás biztosítását külön indoklás nélkül megtagadhatja abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy Igénybevevő a szolgáltatás igénybevételére alkalmatlan (pl alkoholos befolyásoltság stb.) vagy az számára vagy harmadik személyek számára veszélyes lenne
i) A csónaktúra során Igénybevevő köteles a Megállapodásban megadott mobiltelefonját magánál, bekapcsolt állapotban tartani, vészhelyzet vagy bármilyen rendellenesség esetén Szolgáltató képviselőjét a (30) 234-1893 mobilszámon vagy a (36) 553-033 vonalas telefonszámon haladéktalanul értesíteni
10. A Megállapodással és a Megállapodásban foglalt szolgáltatással kapcsolatos esetleges jogvita esetén felek együttműködésre és megegyezésre törekednek, ennek hiányában Bírósághoz fordulhatnak.

Tisza-tavi Ökocentrum Nonprofit Közhasznú Kft

 

TÚRAÚTVONALAK

1-es számú túraútvonal

Ezt a körülbelül 40 perces, 2,7 kilométer hosszú túraútvonalat azon vendégeinknek ajánljuk, akik szeretnék kipróbálni milyen is egy motorcsónakot vezetni és csak rövid betekintést szeretnének nyerni a Tisza-tó világába. A túra során láthatnak részletet a 1,5 kilométer hosszú Vízi Sétány pallóútjából, illetve találkozhatnak a Tisza-tavon leggyakrabban előforduló szárcsával és tőkés récével.

2-es számú túraútvonal

Ez a 6 kilométer hosszú, kb. 1 óra időtartamú útvonal betekintést enged a Tisza- tó világába. Ajánljuk mindazon vendégeinknek, akik még nem csónakáztak a Tisza-tavon, de szeretnének egy élményekben gazdag kellemes órát eltölteni a természetben. Fedezze fel a Kis-Tisza sokrétű növény- és állatvilágát, majd a GPS segítségével egy kis nádi ösvényen keresztül csónakázzon ki a védtöltés mellé, és a nyílt vízfelületről figyelje meg a nádasokban élő sokszínű madárvilágot, valamint a nyílt vízfelületen pihenő danka és ezüst sirályokat.

3-as számú túraútvonal

Ez a 7,8 kilométer hosszú túraútvonal a Kis-Tisza kanyarulatain keresztül igyekszik bemutatni a változatos vízinövény- és állatvilágot. A túrázó valamivel több mint 1 óra hosszúságú túra során betekintést nyerhet a Tisza-tó sokszínű világába. Követve a kijelölt útvonalat, először egy nádasokkal és más vízinövényekkel szegélyezett csatornán, majd a túra második felében parti horgászokkal és sokszínű madárvilággal teli nyílt vízfelülettel találkozhat.

4-es számú túraútvonal

Ezen a 9,3 kilométer hosszú kb. 1,5-2 órás túra során a túrázó betekintést nyerhet a Tisza-tó sokszínű világába. A túra első felében csónakázhat egy nádasokkal és vízinövényekkel körbevett csatornán. Tovább csónakázva testközelből is átélhetjük a vízi növényekben gazdag nagy vízfelület nyújtotta élményeket. A csodálatos látvány élvezetéből egy újabb kihívás zökkenti ki a csónakost. A GPS segítségével meg kell találnia egy gyékényesen és nádason átvezető kis vízi ösvényt, amelyen, mint tapasztalni fogja a csónak éppen csak elfér. Mivel ajánlott ezen a részen igen lassan haladni, testközelből láthatjuk a vízi növényeket és nádasban fészkelő madarakat.

5-ös számú túraútvonal

Ezen a 10,3 kilométer hosszú, kb. 1,5-2 órás túra során a túrázó betekintést nyerhet a Tisza-tó sokrétű világába. A túra első felében egy nádasokkal és vízinövényekkel körbehatárolt csatornán csónakozhat. Tovább csónakázva testközelből is átélhetjük a vízi növényekben gazdag nagy vízfelület nyújtotta élményeket. A csodálatos látvány élvezetéből egy újabb kihívás zökkenti ki a csónakost. A GPS segítségével meg kell találnia egy gyékényesen és nádason átvezető kis vízi ösvényt, amelyen, mint tapasztalni fogja a csónak éppen csak elfér. Mivel ajánlott ezen a részen igen lassan haladni, testközelből láthatjuk a vízi növényeket és nádasban fészkelő madarakat.

6-os számú túraútvonal

Ezen a 14,9 kilométer hosszú, kb. 1,5-2 órás túra során a túrázó betekintést nyerhet a Tisza-tó sokszínűségébe. A túra első felében egy nádasokkal és vízinövényekkel körbevett csatornán csónakázhat. Tovább csónakázva a Csapói-Holt-Tiszán megcsodálhatjuk a távolban előttünk húzódó Tisza folyó vonalát követő ártéri erdőt. Mindezek után testközelből is átélhetjük a vízi növényekben gazdag nagy vízfelület nyújtotta élményeket. A csodálatos látvány élvezetéből egy újabb kihívás zökkenti ki a csónakost. A GPS segítségével meg kell találnia egy gyékényesen és nádason átvezető kis vízi ösvényt, amelyen, mint tapasztalni fogja a csónak éppen csak elfér. Mivel ajánlott ezen a részen igen lassan haladni, testközelből láthatjuk a vízi növényeket és nádasban fészkelő madarakat.

7-es számú túraútvonal

Ezt a 19 kilométer hosszú túraútvonalat azon vendégeinknek ajánljuk, akik szeretnének testközelből bepillantást nyerni a Tisza-tó növény és madár világába egy kb. 3 órás túra során, de mindezt úgy, hogy végig a biztonságot nyújtó Kis-Tisza kanyargós és parti növényzetben változatos vonalán teszik, egy kis kitérővel, mely betekintést nyújt a Poroszlói medence nyílt vízfelületére. A csónakút során számos vízi és vízparti növényt figyelhet meg és találkozhat kormoránokkal, tőkés récével, bakcsóval, szárcsákkal, danka és ezüst sirályokkal.

8-as számú túraútvonal

Ezt a 20,6 kilométer hosszú túraútvonalat azon vendégeinknek ajánljuk, akik szeretnének testközelből bepillantást nyerni a Tisza-tó növény és madár világába egy kb. 3 órás túra során, de mindezt úgy, hogy végig a biztonságot nyújtó Kis-Tisza kanyargós és parti növényzetben változatos vonalán teszik. A csónakút során számos kijárat mellett elhaladva betekintést nyerhetnek a Poroszlói medence nagy nyílt vízfelületére. Az út végén megtekinthetik a sarudi szabad strandot, ahol egy hűsítő fürdő után felfrissülve vághatnak neki a visszafelé vezető útnak.

9-es számú túraútvonal

Ez a 22,1 kilométer hosszú túraútvonal kb. 3,5-4 órás, élményekben gazdag időtöltést kínál a csónaktúrázóknak. A túra első felében felfedezhetik a Kis-Tisza milyen változatos. Elhaladnak gyékényes és nádas partszakaszok mellett, és betekintést nyerhetnek a szigeteken kialakult ártéri erdők sokszínű növényvilágába. Tovább haladva ezen a csatornán egy vadregényes tájra érnek, ahol a túra az ártéri erdőn keresztül vezet, vízfölé benyúló fákkal és a fák árnyékában élő madarakkal és vízinövényekkel. Kiérve a Tisza folyóra megcsodálhatják a folyó partján magasodó ártéri erdőket és a bokrok alján bujkáló tőkés récéket. Ha megfelelő napszakban járunk, megfigyelhetjük, hogyan ragadja meg zsákmányát a balin. Elhagyva a Tisza folyót a VI-os öblítő csatornán visszatérünk a tározóra. Ha figyelmesek vagyunk, a fák árnyas ágain egy - egy bakcsót is megpillanthatunk. Kiérve az öblítő csatornáróln megcsodálhatjuk a Poroszlói medence hatalmas víztükrét, melyből élő és elhalt fák magasodnak a vízfelszín fölé. A visszavezető úton nagy kiterjedésű sulyom mezőkben gyönyörködhetünk. A régi erdőkből maradt vízből kiálló elhalt fákon kormoránok gubbasztanak.
Kedvelt pihenőhelye ez, hiszen innen könnyen vetik magukat egy kis ugrással zsákmányukra.

10-es számú túraútvonal

Ez a 23 kilométer hosszú túraútvonal kb. 4 órás élményekben gazdag időtöltést kínál a csónaktúrázóknak. A túra első felében felfedezhetik, milyen változatos a a Kis-Tisza. Elhaladnak gyékényes és nádas partszakaszok mellett, és betekintést nyerhetnek a szigeteken kialakult ártéri erdők sokszínű növényvilágába. Tovább haladva ezen a csatornán egy vadregényes tájra érnek, ahol a túra az ártéri erdőn keresztül vezet, vízfölé benyúló fákkal és a fák árnyékában élő madarakkal és vízinövényekkel. Kiérve a Tisza folyóra megcsodálhatják a folyó partján magasodó ártéri erdőket és a bokrok alján megbúvó tőkés récéket. Ha megfelelő napszakban járunk megfigyelhetjük hogyan ragadja meg zsákmányát a vízfelszín közelében a balin. Elhagyva a Tisza folyót a VI-os öblítő csatornán visszatérünk a tározóra. Ha figyelmesek vagyunk, a fák árnyas ágain egy-egy bakcsót is megpillanthatunk. Kiérve az öblítő csatornáról megcsodálhatjuk a Poroszlói medence hatalmas víztükrét, melyből élő és elhalt fák magasodnak a vízfelszín fölé. A visszavezető úton nagy kiterjedésű sulyom mezőkben gyönyörködhetünk. A régi erdőkből maradt vízből kiálló elhalt fákon kormoránok gubbasztanak. Kedvelt pihenőhelye ez, hiszen innen könnyen vetik magukat egy kis ugrással zsákmányukra.

11-es számú túraútvonal

Ez a 24,1 kilométer hosszú túraútvonal időtartamát tekintve minimum 4 óra, de ez az idő a különböző megállókkal lényegesen is több lehet. A túra első felében felfedezhetik, milyen változatos a Kis-Tisza. Elhaladnak gyékényes és nádas partszakaszok mellett, és betekintést nyerhetnek a szigeteken kialakult ártéri erdők sokszínű növényvilágába. Tovább haladva ezen a csatornán egy vadregényes tájra érnek, ahol a túra az ártéri erdőn keresztül vezet, vízfölé benyúló fákkal és a fák árnyékában élő madarakkal és vízinövényekkel. Kiérve a Tisza folyóra, azon áthaladva máris a Füredi medencében járunk. Az öblítő csatornán csónakázva beérünk a Füredi-Holt-Tiszára, melynek érdekessége, hogy egy 20 hektáros sziget terül el a közepén. Ebben a medencében a tőkés réce, a szárcsa, és a nagykócsag mellett, az elmúlt években egyre több selyemgémet láttak a túrázók. Kifelé a VIII-as öblítő csatornán nagykiterjedésű sulyom mezők, és kikötő mellett vezet az útvonal. Kiérve a Tisza folyóra megcsodálhatják a folyó partján magasodó ártéri erdőket és a bokrok alján megbúvó tőkés récéket. Ha megfelelő napszakban járunk, hogy ragadja meg zsákmányát a vízfelszín közelében a balin. Elhagyva a Tisza folyót a VI-os öblítő csatornán visszatérünk a tározóra. Ha figyelmesek vagyunk, a fák árnyas ágain egy-egy bakcsót is megpillanthatunk. Kiérve az öblítő csatornáról megcsodálhatjuk a Poroszlói medence hatalmas víztükrét, melyből élő és elhalt fák magasodnak a felszín fölé. A visszavezető úton nagy kiterjedésű sulyom mezőkben gyönyörködhetünk. A régi erdőkből maradt vízből kiálló elhalt fákon kormoránok gubbasztanak. Kedvelt pihenőhelye ez, hiszen innen könnyen vetik magukat egy kis ugrással zsákmányukra.

 

12-es számú túraútvonal

Ez a 24,6 kilométeres túraútvonal leghosszabb a GPS-es útvonalak közül. Időtartamát tekintve minimum 4 óra, de ez az idő a különböző megállókkal lényegesen is több lehet. A túra első felében felfedezhetik milyen változatos a Kis-Tisza. Elhaladnak gyékényes és nádas partszakaszok mellett és betekintést nyerhetnek a szigeteken kialakult ártéri erdők sokszínű növényvilágába. Tovább haladva ezen a csatornán egy vadregényes tájra érnek, ahol a túra az ártéri erdőn keresztül vezet, vízfölé benyúló fákkal és a fák árnyékában élő madarakkal és vízinövényekkel. Kiérve a Tisza folyóra azon áthaladva máris a Füredi medencében találja magát a túrázó. Az öblítő csatornán csónakázva beérünk a Füredi-Holt-Tiszára, melynek érdekessége, hogy egy 20 hektáros sziget terül el a közepén. Ebben a medencében a tőkés réce, a szárcsa, és a nagykócsag mellett, az elmúlt években egyre több selyemgémet láttak a túrázók. Kifelé a VIII-as öblítő csatornán nagykiterjedésű sulyom mezők, és kikötő mellett vezet az útvonal. Kiérve a Tisza folyóra megcsodálhatják a folyó partján magasodó ártéri erdőket és a bokrok alján megbúvó tőkés récéket. Ha megfelelő napszakban járunk, hogy ragadja meg zsákmányát a vízfelszín közelében a balin. Elhagyva a Tisza folyót a VI-os öblítő csatornán visszatérünk a tározóra. Ha figyelmesek vagyunk a fák árnyas ágain egy-egy bakcsót is megpillanthatunk. Kiérve az öblítő csatornáról megcsodálhatjuk a Poroszlói medence hatalmas víztükrét, melyből élő és elhalt fák magasodnak a felszín fölé. A visszavezető úton nagy kiterjedésű sulyom mezőkben gyönyörködhetünk. A régi erdőkből maradt vízből kiálló elhalt fákon kormoránok gubbasztanak. Kedvelt pihenőhelye ez, hiszen innen könnyen vetik magukat egy kis ugrással zsákmányukra.