Működtető szervezetek

2024. május 27.
A TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság célja, hogy egy olyan Tisza-tavi turisztikai központot hozzon létre és működtessen, mely nemcsak hazánkban, de Európában is több szempontból egyedülálló látványosság.

ÜZEMELTETŐ:

A társaság cégneve: TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM Nonprofit Közhasznú Kft.
Idegen nyelvű cégneve: TISZA-TAVI ÖKOCENTRUM Nonprofit Ltd.
A társaság székhelye: 3388 Poroszló, Kossuth Lajos u. 41. sz.


Cégjegyzék száma: 10-09-032852 Vezetve a Egri Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában.
Számlaszám: 11600006-00000000-53310767
Adószám: 23839649-2-10
Aláírásra jogosult: Kiss János ügyvezető
A cég székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.

 

A társaság alapítója: Poroszló Község Önkormányzata

Az önkormányzat székhelye: 3388 Poroszló, Fő út 6. sz.

Adószáma: 15380559-2-10
Számlavezető pénzintézet neve: Erste Bank Hungary Nyrt.
Számlaszám: 11600006-00000000-31704528
Aláírásra jogosult képviselő neve: Bornemisza János
A társaság közhasznú főtevékenysége: Növény- állatkert, természetvédelmi terület működtetése

A közhasznú társaság működésének ellenőrzését a 3 tagból álló Felügyelő Bizottság végzi, melynek tagjai:
Gyöngy Sándor (elnök), Riczkó Zoltán, Kalóné Köteles Ildikó

A társaság könyvvizsgálója 2022. augusztus 1. napjától:
Cseh Gábor

 

 

A társaság vezető állású munkavállalói az ügyvezető, az ügyvezető helyettese, a műszaki vezető, a gazdasági vezető és a turisztikai-marketing vezető. Feladataikat munkaviszonyban látják el. 

Teljesítménytől függően az alapító-tulajdonos eseti prémium/jutalom kifizetéséről dönthet vagy azt engedélyezheti.

A Felügyelő Bizottsági tagok tiszteletdíja havi bruttó 20.000 Ft